Services

Firma se zaměřuje na kvalitní zpracování a bezchybnou dlouhodobou funkčnost produktů. Návrhy programů jsou konzultovány s Vámi a jsou Vám nabízena další řešení, můžete tedy vybírat z několika variant a pomůžeme Vám najít pro Vás tu nejvhodnější. Skladové hospodářství, evidence kontaktů, archivace dokumentů apod. V případě potřeby zajistíme i vhodný hardware pro provoz našeho software.

Tvorba software

Software je jednou z velice důležitých oblastí pro rozvoj firem, zasahuje snad do všech oblastí průmyslu. Chceme pokračovat v tomto vývoji a být přínosem pro Vaší firmu. Přes 10 let jsem byl najímán firmami jako externí konzultant, kdy jsem sbíral zkušenosti, ale též jsem se setkával s hlavními nedostatky v této oblasti. Což byly převážně nevhodně zvolené technologie či špatný plán postupu lidí, mohl bych zmínit i nedostatečnou motivaci v teamu. Rádi bychom tedy nabídli kvalitní zpracování programů a dlouhodobou bezchybnou funkčnost. Dále chceme nabídnout vysokou užitnou hodnotu programů ve Vaší firmě. Proto jsou řešení velice pečlivě konzultovány a porovnávány s Vašimi potřebami, aby bylo zajištěno optimální zpracování. Pomůžeme Vám též zmapovat Vaše potřeby co se týče software, a nabídneme Vám několik řešení, které zefektivní Vaší činnost. Mnoho podnikových systémů je bylo psáno pro optimální funkci a úsporu nákladů firmy. Během několika let se však hardwarové a softwarové možnosti změnily natolik, že vzrůstá potřeba inovovat již vytvořený software na zakázku. Převést program není snadná činnost, neboť firma je přímo závislá na funkčnosti aplikace a její případná chyba může ohrozit rozpočet či jméno firmy. Jsme si vědomi důvěry, která je na nás kladena a proto používáme automatické testy systémů. Analýzou kódu a funkčnosti aplikace získáme úzká místa software a na základě toho navrhneme optimální řešení. Dnešní technologie umožňují větší rychlost aplikace, lepší kontrolu procesu např. grafickým rozhraním, automatické hlášení chyb, zabezpečení dat podle ISO norem, vhodné grafické zpracování, propojení s webovými systémy. Samozřejmostí je návrh software tak, aby bylo možné vytvořit snadné rozšíření aplikace a zajištění dohledu nad testovacím provozem a zajištění kritických oprav systému.

Tvorba web stránek

Realizujeme webové stránky dle Vaší potřeby. Zpracováváme dynamické i statické webové stránky. Je možno též napojit stránky na databázi či další firemní program (např. objednávkový systém, skladové hospodářství apod.) Na základě studie Vašich představ o webové prezentaci vytvoříme drátěný model a grafické předlohy. Po schválení celkové podoby dokončíme softwarovou implementaci. Pro složitější weby vytvoříme programovou specifikaci a testovací scénáře. Speciálním typem webových aplikací jsou intranetové weby. Dnešním trendem podnikových řídících aplikací je webová platforma. Realizujeme převážně na platformě .NET MVC, ASP.NET nebo Silverlight. V rámci funkčnosti těchto aplikací se nekladou takřka žádné omezení na funkčnost nebo propojení s dalšími systémy, jako je účetnictví, Sharepoint, či databáze. Jakožto aplikační databáze používáme převážně MS SQL, Oracle 11g nebo MySQL. Díky spolupráce s databázovými specialisty dokážeme zajistit i optimalizaci velkých databází. V rámci tworby webového systému či web stránek zajistíme služby hostingu dle ceny a zátěže systému a profesionální SEO optimalizace vybraného webu, včetně doporučení vhodného programu internetové reklamy např. na www.seznam.cz , www.google.cz apod. Dle nároků na webovou aplikaci nastavíme zálohování, každý den až po několika vteřinové přírůstkové intervaly.

Zpracování CRM systémů

Každý efektivní podnik potřebuje správný systém. Řešení CRM systémů usnadní přehled v dokumentech a rozhodování ve firmě, umožňuje držet historii změn či rozhodnutí a zpětně analyzovat změny výkonu na základě různých kritérií. Každý efektivní podnik potřebuje správný systém. Řešení CRM systémů usnadní přehled v dokumentech a rozhodování ve firmě, umožňuje držet historii změn či rozhodnutí a zpětně analyzovat změny výkonu na základě různých kritérií. Kvalitní CRM systém musí být postaven na kvalitní a stabilní platformě tak, aby se mohl snadno a rychle přizpůsobit vývoji a trendu v IT odvětví. Chceme naplnit Vaše očekávání, abychom se mohli zaměřovat na inovaci a rozšíření funkcionality, nikoli na neustálé opravy." Systém může být na platformě windows platformě nebo může být postaven na webové platformě, což umožňuje platformovou nezávislost, avšak klade vyšší nároky na verze a typy prohlížečů, standardně podporujeme od verze IE 8, Firefox 19, Chrome 26 individuálně je možné přizpůsobit konkrétní verzi prohlížeče. Důležité je napojení CRM software na stávající systémy ve firmě, aby byla zaručena kontinuita dat a došlo ke kontrole toku dat ve firmě a úspoře nákladů a času při práci s daty. Zároveň je tím zvýšena bezpečnost přístupu k datům, nadefinováním příslušných práv na objekt či dokument.

Propojení systémů

V praxi se často nastává potřeba propojit dva nezávislé systémy, které jsou od různých výrobců či na různých platformách. Navrhneme řešení, které odpovídá rychlosti a toku dat, se zajištěním odpovídající bezpečnosti a kvality přenášených dat. V praxi se často nastává potřeba propojit dva nezávislé systémy, které jsou od různých výrobců či na různých platformách. Navrhneme řešení, které odpovídá rychlosti a toku dat, se zajištěním odpovídající bezpečnosti a kvality přenášených dat. V praxi je vhodné některé systémy provozovat na různých platformách, ať již z administrativních nebo bezpečnostních důvodů. Naše filozofie je umožnit zákazníkovi tyto možnosti, jsme schopni zajistit software i z různých platforem, pomocí webových služeb nebo windows služeb. Velké systémy se propojují pomocí front řízených zpráv. V rámci propojení systémů zajišťujeme též logování, sledování průběhu toku dat, popř. implementaci různých varovných e-mailů nebo SMS. Je možné vytvořit propojení, které se bude monitorovat a v případě havárie automaticky nahazovat. Zde je třeba zajistit uložení průběžných dat a k mírnému zpoždění přenos dat.
(c) Jindřich Matouš 2013 | právní podmínky